# O FUNDACJI
Pomysłodawczyniami i założycielkami fundacji „Świadoma rodzina” są Aneta Dąbrowska i Barbara Jasnowska-Zięba. Od ponad 15 lat przyjaźnimy się i razem odkrywamy piękno rodzinnych relacji opartych na empatii, autentyczności i zrozumieniu. Poznajemy moc Totalnej Biologii, naturoterapii i wpływu żywienia na zdrowie oraz codzienne samopoczucie.

Poprzez fundację „Świadoma rodzina” mamy możliwość dzielenia się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem. Wspierają nas w tym między innymi specjaliści z dziedziny psychologii, dietetyki i medycyny.
 Organizujemy warsztaty, wykłady, grupy wymiany doświadczeń i spotkania indywidualne. Mottem przyświecającym w naszych działaniach jest cytat z książki duńskiego pedagoga, Jesper’a Julla, pt. ”Rodzic jako przywódca stada”:

„Każde dziecko jest wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju - tak samo jak jego rodzice”.
 
Wyjątkowy rodzicu! Zapraszamy Cię serdecznie do współpracy i kontaktu z nami :-)
Aneta i Basia
# NASZ ZESPÓŁ

zdjecie profilowe aneta dabrowskaAneta Dąbrowska - PREZES FUNDACJI
Psychodietetyk dziecięcy, terapeuta karmienia, terpeuta integracji sensorycznej (w trakcie kwalifikcji), pedagog, Oligofrenopedagog, wielbicielka edukacji alternatywnej. Propagatorka empatycznej relacji z dzieckiem i komunikacji opartej na szacunku.

Od zawsze pracuje z dziećmi. Swoje doświadczenie zdobywa w pracy zawodowej oraz działalności wolontariackiej. Jej pedagogiczna droga wiedzie przez pracę w przedszkolach, Dom Dziecka, pracę z dziećmi z niepełnosprawnością, po indywidualną i warsztatową pracę z dziećmi.

Obecnie spełnia się w roli mamy, oraz doskonali swoją wiedzę na studiach i licznych szkoleniach.
Pasjonatka dziecięcej natury, zwierząt i dobrej książki.

 

zdjecie profilowe barbara jasnowska ziebaBarbara Jasnowska - WICEPREZES FUNDACJI
mgr inż. biotechnologii, psychodietetyk i konsultant RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowania), instruktorka fitness.

Uczestniczka szkoleń na certyfikowanego Terapeutę Simontonowskiego w Stowarzyszeniu Unicorn. Mama dwójki dzieci. Prowadzi ekologiczne gospodarstwo sadownicze. Pasjonatka naturoterapii, kotów i dobrej książki :)


# CELE FUNDACJI

Celem głównym Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju zdrowia fizycznego i psychicznego rodzin, szczególnie w zakresie profilaktyki otyłości, propagowania aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integrowania ze społeczeństwem dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci i osób dorosłych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja może realizować także inne cele tj:
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
- Działalność charytatywna.
- Ochrona i promocja zdrowia.
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz opieki dziennej nad dziećmi zdrowymi i z niepełnosprawnością.
- Działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
- Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
- Działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
- Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
- Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 
 logo sso webmaster www b